O časopisu
Hlavní stránka
Odkazy
Kontakt na redakci
Informace
pro autory

Podmínky
závodů KV a VKV

Kdy vycházíme
Programy
a download

Inzerce
Předplatné
Konkurz 2024

Aktualizované podmínky účasti

1. Účast je neanonymní a může se zúčastnit každá osoba, žijící na území ČR nebo SR. Děti a mladiství se mohou zúčastnit souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Dokumentace musí být označena celým jménem a adresou, u přihlášek do 1. kategorie též datum narození. Doporučuje se přidat další údaje, umožňující redakci co nejrychleji vejít ve styk s účastníkem telefon, email). Redakce bude tyto osobní údaje shromažďovat pouze pro vyhodnocení konkurzu zavazuje se je nepředávat třetím osobám v souladu s GDPR a platnou legislativou.

2. Konkurz je rozdělen na 3 kategorie:
I. Děti a mládež do 16 let,
II. Jednoduché konstrukce bez omezení věku,
III. Libovolné konstrukce.

3. Konstrukce přihlášené do I. a II. kategorie musí být sestaveny ze součástek, které jsou běžně dostupné v obchodní síti nebo na internetu a mohou mít nejvýše 10 aktivních součástek (tranzistorů nebo integrovaných obvodů), jejich mechanická konstrukce musí být zhotovitelná v domácí dílně bez použití výrobních postupů a obráběcích strojů, obvyklých
jen v průmyslové výrobě. Pro III. kategorii neplatí žádné z výše uvedených omezení.

4. Přihláška konstrukce do konkurzu musí být zaslána nebo doručena do redakce PE do 15. září 2024. Upřednostňujeme zaslání přihlášky na mail pe@aradio.cz nebo jaromir.kelarek@aradio.cz. Přihláška musí obsahovat schéma zapojení,
výkresy desek plošných spojů, podrobný popis činnosti s návodem, pokyny ke stavbě a praktickému použití, výpis všech programů (pokud se bude jednat o programovatelné zařízení) a reprodukce schopné fotografi e vnějšího i vnitřního provedení. Zásilka musí být výrazně označena KONKURZ, toto označení musí být i v předmětu mailu. Dokumentace může být česky nebo slovensky. Neúplné příspěvky nebudou zařazeny do hodnocení.

5. Každý účastník se zavazuje na vyzvání zaslat přihlášenou konstrukci do redakce na náklady redakce - typ zásilky Balíkovna - na adresu s dobírkou k případným zkouškám a měření. Poté redakce vrátí konstrukci zpět účastníkovi.

6. Přihlášeny mohou být pouze původní konstrukce, dosud nepublikované v ČR ani SR. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o jejich zveřejnění v PE za obvyklý honorář bez ohledu na to, zda získají nějakou cenu..

7. Přihlášené konstrukce bude hodnotit komise sestavená redakcí. Členové komise jsou z účasti v konkurzu vyloučeni. Při hodnocení konstrukcí se bude přihlížet k jejich reprodukovatelnosti, původnosti, uplatnění moderních prvků a součástek. Přednost bude dána konstrukcím s širšími možnostmi využití.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo:
  
■ udělit více než jednu cenu v každém pořadí kategorie za konstrukce nadprůměrné úrovně,
  
■ za souhrn drobných konstrukcí udělit jedinou cenu,
  
■ neudělit žádnou cenu v některé kategorii, jestliže přihlášené konstrukce nebudou odpovídající úrovně;
      a odměny převést do kategorie jiné,
  
■ na průběžné doplňování a upřesňování věcných cen.

Výsledek konkurzu bude odměněným sdělen do 15.12.2024 a otištěn v PE 1/2025.

Odměny výhercům v jednotlivých kategoriích:

Hlavní soutěž
- libovolné konstrukce
1. místo 10 000 K
č
2. místo 7 500 Kč
3. místo 5 000 Kč
4. místo 4 000 Kč
5. místo 2 000 Kč

Jednoduché konstrukce bez omezení věku
1. místo 5 000 Kč
2. místo 3 000 Kč
3. místo 2 000 Kč
4. místo 1 500 Kč
5. místo 1 000 Kč

Děti a mládež do 16 let věku
1. místo 3 000 Kč
2. místo 2 000 Kč
3. místo 1 500 Kč
4. místo 1 000 Kč
5. místo 500 Kč
Copyright © AMARO spol. s r. o.  2011-2024
Web design AMARO
CD a DVD
Opravy k článkům
Konkurz 2024