Opravy k článkům
O časopisu
Hlavní stránka
Kontakt na redakci
Informace
pro autory

Podmínky
závodů KV a VKV

Kdy vycházíme
Programy
a download

Inzerce
Předplatné
CD a DVD
Obrázky na s. 18 a s. 45 v PE-AR 5/2023
jsou špatně čitelné. Obrázky v původním rozlišení si můžete stáhnout zde (s. 18) a zde (s. 45).

Bezpečnostní zdroj pro hračky, PE-AR 11/2022, s. 42.
Ve schématu zapojení je propojený ochranný vodič PE napájecí sítě nn se záporným pólem výstupu zdroje. To je v rozporu s platnou ČSN, která toto propojení u spotřebičů třídy III zakazuje! Spotřebiče třídy III jsou napájeny z malého bezpečného napětí, např. LED pásky, hračky apod. Při poruše na napájecí síti nn se může i na ochranném vodiči PE objevit nebezpečné dotykové napětí, které si v tomto zapojení zavlečeme přímo na hračku! Josef Vojíř, elektrikář
Zapojení zdroje je v pořádku, ale kvůli bezpečnosti se musí přerušit spojení záporné výstupní svorky s kostrou přístroje, která je připojená k síti vodičem PE. Viz schéma na obr. 2 v PE-AR 11/ /2022, str. 42: Vlevo dole odstranit propojení PE vodiče s vodičem minus sekundárního napětí 2 až 12 V (před pojistkou T1 A). Jaroslav Skalník, OK1UKV

Spínaný měnič napětí 10 až 40 V/5 V, 750 mA, PE-AR 1/2022, s. 21
V článku jsou prohozené sloupce R2 a R3 v Tab. 1 a zrcadlově otočený podtisk v obr. 2. Za chybu se redakce omlouvá.

Keramické podložky a chladiče, PE-AR 11/2021, s. 29
V článku vypadly v tab. 2 na straně 21 dvě hodnoty. První je 55 W a druhá 75 W. Opravenou tabulku si můžete stahnout zde.

Nabíječka pro dvojčlánky Li-ion 7,4 V, PE-AR 9/2020,  s. 29
Ve schematu k článku se vyskytla chyba. LED2 má být správně připojena katodou na pin 3
- STAT1 a anodou na pin 2 - VDD. Na chybu mě upozornil čtenář pan J. Záhoiransklý, kterému děkuji, ostatním se omlouvám. P. Dvořák

Frekvenční normál řízený signálem GPS, PE-AR 2/2021, str. 11
Dovolil bych si upozornit na nebezpečnou chybu ve schématu, kde modul NEO-7M je napájen +5 V. Správně má být 3,3 V. Na plošném spoji to je správně. Pokud někdo ale bude zkoušet toto zapojení pokusně "na prkénku", pak se podle informací na netu zničí. I přivedení signálu na RX přímo z Arduina jej může ohrozit, viz: https://navody.dratek.cz/navody-k-produktum/arduino-gps-modul-neo-7m.html. Ing. Josef Šroll, Ph.D.

Indukční smyčkový detektor, PE-AR 7/2020, str. 11
Na obr. 4 na desce s plošnými spoji chybí polygon (rozlitá měď). Správný obrázek motivu plošných spojů je zde a pokládačka pak tady.

Zesilovač 25 W s tranzistory MOSFET, PE-AR 06/2020, str. 17
Postavil jsem tento zesilovač. Desku s plošnými spoji jsem si navrhl vlastní, abych ji mohl lépe vestavět do mé skříňky. Rovněž jsem potřeboval výkonové tranzistory umístit na okraj desky pro snažší připevnění k chladiči. Desku jsem nenavrhoval podle schématu, nýbrž podle desky autora. Modul koncového stupně nebyl po připojení ke zdroji funkční. Závada byla v orientaci tranzistorů T1 a T2, jejichž emitory mají být spojeny. V návrhu desky autora, a tím pádem i mém byly obráceně (ve schématu jsou dobře). Po jejich otočení zesilovač funguje. Přepracoval jsem i návrh desky zdroje tak, aby bylo možné desku osadit Schottky diodami MBR10100 a přes podložky umístit na společnou svislou stínicí přepážku ve skříni zesilovače, která zároveň poslouží jako chladič. Zde si můžete stáhnout návrhy obou desek
ve formátu programu Formica.
Ing. Martin Samec

Stopky nejen pro hasiče v1.5 SMD, PE-AR 1/2020, str. 12
Na obr. 4 na desce s plošnými spoji chybí polygon (rozlitá měď) ve vrstvě TOP. Za běžných okolností by to nevadilo, protože při návrhu PCB routuju vše včetně GND a polygon případně přidám. Bohužel při důkladné kontrole jsem zjistil, že GND na IC1 a konektor Displeje X3 piny 19 a 20 spojuje pouze polygon. Takže tyto 3 vývody je nutno dodatečně propojit ještě s GND. Je to v pravém spodním rohu PCB. Vyznačil jsem to na přiloženém obrázku. Bohužel toho jsem si při korektuře nevšiml. Lukáš Kořínek

Detektor káblov elektroinštalácií FDK-2, PE-AR 11/2019, str. 11
V schéme vysielača na str. 11 detektora káblov FDK-2 nie je na IO1 (CD4060) zakreslený vývod č.12 (reset), ktorý má byť pripojený na nulový potenciál, teda má byť prepojený s vývodom č.8 obvodu IO1. Na doske s plošnými spojmi je toto prepojenie správne.
(Návod na použitie detektora)

Indikátor podpětí, PE-AR 1/2019 s. 23
Odpory rezistorů mají být správně R1, R2, R4 = 1k a R3, R5 = 10k. Obvod jsem vyzkoušel se ZD 9,6 V. LED se rozsvítla, když se napětí zmenšilo pod 10,8 V. Změnou odporu rezistoru R1 lze v malém rozsahu změnit práh indikace. S R1 = 2k7 byl práh indikace asi 12 V. Odpor R1 rozhodně nezmenšujte pod 1k a také příliš nezvětšujte, pro větší napětí indikace raději použijte ZD s větším napětím. Při větším odporu R1 se zvětšuje teplotní závislost obvodu.

Tranzistorový automatický nabíječ autobaterií, PE-AR 11/2018, str. 17
Upozornil nás pan Zdeněk Novosad na chybu v zapojení LED D6 a U2. IR dioda v optočlenu je zapojena paralelně k D6 (zelená 2 mA). Ta nemůže svítit, protože má vyšší prahové napětí než IR dioda v U2. Oprava je jednoduchá: Jako D6 použijeme standardní 20mA LED a zapojíme ji do série s U2. R33 zmenšíme na 560 ohm. Za chybu se autor i redakce omlouvá.

Přijímač pro letecký provoz,
PE-AR 4/2018, s. 43 a 5/2018, s. 43
Na desce s plošnými spoji v čísle 5/2018 na obr. 5 a 6 chybí tlumivka L1 - viz obr. 4 v čísle 4/2018. Opravené obrázky si můžete stáhnout zde.

Syntezátor TEM-mini
, PE-AR 4/2018, s. 19, 5/2018, s. 28 a 6/2018, s. 29
Ve všech schématech je použita špatná schematická značka s prohozenými + a - , přiřazení podle čísla vývodů je v pořádku. Vývod č. 3 u jednoduchých i dvojitých OZ má být označen "+", vývod č. 2 pak "-". U dvojitých OZ ještě vývod č. 5 má být označen "+" a vývod č. 6 "-".

Regulátor fotovoltaického napájení pro radioamatéry, PE-AR 4/2017, s. 42
Byl jsem čtenáři upozorněn, že ve schématu i na desce s plošnými spoji je chyba. Tlačítko
„tl." jsem do schématu dokreslil až dodatečně, ale bohužel s chybou. Na DPS to lze opravit kapkou cínu, když se spojí + výstupu s katodou D3 a cívkou relé REL1. Zde přinášíme opravené schéma zapojení regulátoru i opravenou desku plošných spojů. Za chybu se omlouvám. Jirka, OK1VJN 

Chyba tisku v PE-AR 1/2017
Při zpracování dat v tiskárně se špatně převedly obrázky:
Na s. 6 tabulky v rubrice Periférie mikrokontrolérov, správný obrázek je zde a
na s. 25 v článku PIC Do Kapsy obr. 23 - ten si můžete prohlédnout zde.

Ultrazvukové senzory v reálném prostředí, PE-AR 11/2016, s. 25
Na straně 26 zakrývá obr. 5 kus dva řádky v levém sloupci:
"... jinak to dopadne jako na betonu s drobnými prasklinkami. Třeba velké..."

PWM regulátor s PICAXE 08M2, PE-AR 3/2016, s. 19
Na desce osazení je prohozen popis obvodů IO2 a IO3.

Rubrika AR začínajícím a mírně pokročilým, PE-AR 12/2015, s. 4
Obrázky 11 a 12 jsou prohozeny.

Světelná křižovatka z PE-AR 11/2015, s. 29
Zapojení uve
řejněné v článku bohužel není zcela funkční. V automatickém režimu v původním zapojení svítí v jednom směru v daný okamžik červená + žlutá  a ve druhém zelená+žlutá. Tato kombinace u skutečného semaforu nenastává. I v ručním režimu, při přepínání poloh 1-2-3 (a nazpět 3-2-1) není simulace v pořádku, protože jen přepíná červené, žluté a zelené barvy a navíc v režimu polohy -2- úplně zhasnou semafory pro chodce.
Úprava:
Zde si můžete stáhnout nové upravené schema křižovatky a desku s plošnými spoji. Část IC1 a IC2 zůstává. Byla provedena změna zapojení diodové matice, výstupy jsou přes jednotlivé tranzistory T1 až T6 (BC635) vyvedeny přes omezovací odpory na výstupní svorkovnice pro směr A-A a dtto pro směr B-B. Všechny svorkovnice pro ovládání světel jsou vyvedeny na boční stranu krabičky U-KP33. Všechny svorkovnice jsou typ ARK 500/

P
ři svitu žluté je zajištěno pomocí tranzistorů T7,T8 pro směr A-A a T9,T10 pro směr B-B, aby chodci ve všech směrech měli červenou. Z uzlu diod D9 a D10 jsou otevírány tranzistory T7 a T9, z  uzlu diod D12 a D13 jsou to tranzistory  T8 a T10. 
Všechny vysocesvítivé LED jsou bílé, osazené v krabičkách U-MINI bez omezovacích rezistorů, které jsou už na
desce spojů a jsou stejné hodnoty tak, aby proud každé trojice byl cca 20 mA. Při použití jiných bílých, nebo barevných LED se odpory omezovacích rezistorů upraví.
Bylo upuštěno od manuálního provozu přepínačem S1. Napájení 12 V/1 A je přivedeno DC konektorem a na desku propojeno kablíky na svorkovnici K9.

Dodatek k doplňku pro měření impedance antén (PE-AR 10/2015) s. 45
Výpočet podle vzorečků nemohl dopadnout dobře, z těch tří rovnic je v pořádku jen první (K = R/UR). U dalších dvou chybí nějaká písmena vpravo, kterážto chyba vznikla při transformaci počítačových programů mezi redakcí a tiskárnou, za což se redaktor-viník (OK1PFM) omlouvá. Zde je správné znění rovnic.

Osciloskop pro USB port PC z PE-AR 9/15
1) Na obrázku desky rozložení klasických součástek je omylem 2x označený kondenzátor C20. Levý kondenzátor C20 (kulatý elektrolyt) má být správně označený C15. Schéma i rozpis součástek je v pořádku.
2) Ve schématu chybí zakreslené spojení vodičem z výstupu U6 (vývod č. 3) na napájení optočlenu DT2 (vývod č. 6). Plošný spoj je v pořádku.
3) V textu článku je chyba na str. 12 první sloupec. Ve větě "Posunutí klidové úrovně... ... s vyhlazením na R17 a C6." má být správně "... s vyhlazením na R9 a C6". Ze schématu je zřejmě, že na C6 vede R9 nikoliv R17. Označení R17 patří vedlejšímu rezistoru, který se do textu dostal přehlédnutím.
Za chyby se omlouvám. Stanislav Pechal

DTMF relé z PE-AR 07/2015
V uvedeném článku je kromě chyb v textu (které nejsou podstatné) největší chyba v zrcadlově otočené desce plošných spojů. Dále jsou prohozené popisy kondenzátorů ve vstupní části zdroje 12 V/5 V a v seznamu součástek pak chybí odkaz na tento kondenzátor.
Radek Kruliš.

Generátor minutových impulsů pomocí signálu DCF 77,5 kHz  z PE-AR 3/2015 s. 18
Soupis úprav nové verze 3.0.2 najdete zde (pdf).

Evakuační spínač z PE-AR 6/2014
Na straně 20 je na obr. 2 dioda D2 nakreslena obráceně.
Deska s plošnými spoji je správně.
Jaroslav Skalník, OK1UKV

Opravy k článkům otištěným v časopise
Praktická elektronika - Amatérské Radio
(Opravy jsou řazeny podle data otištění článku v obráceném pořadí)